Nhà thờ tộc Thân

    Thông tin chi tiết
    Địa điểm: Thôn Câu Nhi Tây, P.Điện An, Tx. Điện Bàn, Quảng Nam