Khu siêu thị Bana Hills

    Thông tin chi tiết
    Địa điểm: Hòa Ninh, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng