Công Trình nhà thờ Tam Vị Tiền Hiền (Quế Sơn, Quảng Nam)

Thời Gian :
2017
Chủ Đầu Tư :
Tộc Nguyễn
Địa Điểm :
THÔN HƯƠNG QUẾ TRUNG, X. QUẾ PHÚ, H. QUẾ SƠN, T.QUẢNG NAM