Công Trình nhà nhất gian

Thời Gian :
2013
Chủ Đầu Tư :
CÔNG TY VINAHOUSE
Địa Điểm :
KHU DU LỊCH VINAHOUSE