Nhà hàng phố nướng Hương Việt

Thời Gian :
2013
Chủ Đầu Tư :
Công ty TNHH Ngọc Loan
Địa Điểm :
MÊ TRÌ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI