Công trình Laguna resort - Huế

Thời gian :
2007
Chủ đầu tư :
Địa điểm :
LĂNG CÔ - HUẾ