Khu cafe Hà Nội phố

Thời Gian :
2009
Chủ Đầu Tư :
CHỊ HƯƠNG
Địa Điểm :
43 ĐƯỜNG TRẦN VĂN KIỂU, QUẬN 6, TP HỒ CHÍ MINH