Công trình Không Gian Văn Hóa Việt Nam

Thời gian :
2009
Chủ đầu tư :
TẬP ĐOÀN KHANG THÔNG
Địa điểm :
XÃ THẠCH ĐỨC, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN