Công trình Ancient Huế

Thời gian :
2011
Chủ đầu tư :
CÔNG TY TNHH HUẾ CỔ
Địa điểm :
8/8/3 ĐƯỜNG PHẠM THỊ LIÊN, TP. HUẾ