Hotline: 05106 535 555

TUYỂN DỤNG

 • tuyển dụng 2015
  Thông báo tuyển dụng tháng 01 năm 2015
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 05/01/2015

  Công ty cổ phần Nhà Việt Nam - Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng các nhân sự có năng lực, hoài bão cộng tác trong các lĩnh vực sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2014
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 21/04/2014

  Công ty cổ phần Nhà Việt Nam - Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng các nhân sự có năng lực, hoài bão cộng tác trong các lĩnh vực sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 04 năm 2013
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 19/04/2013

  Công ty cổ phần Nhà Việt Nam - Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng các nhân sự có năng lực, hoài bão cộng tác trong các lĩnh vực sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 03 năm 2013
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 05/03/2013

  Không gian nhà Việt Nam – Vinahouse Space là một quần thể: Bảo tàng nhà Việt Nam – Làng nghề truyền thống – Trạm dừng chân. Do nhu cầu đưa vào hoạt động phục vụ du khách, chúng tôi cần tuyển gấp các vị trí sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 01 năm 2013
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 04/01/2013

  Công ty CP Nhà Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và sản xuất chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ năng động, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí sau:

1 2 3