Hotline: 05106 535 555

Nhà Trung Bộ

  • Loại sản phẩm: Nhà ở dân gian

Với đa dạng các kiểu thức kết cấu trong bộ khung gỗ của nhà rường miền Trung, một số ngôi nhà xưa ở Quảng Nam đã lưu giữ những nét đẹp, làm phong phú thêm các di sản kiến trúc…

Nhà tứ giác Huế

Nhà Trung Bộ

Nhà tứ giác Huế

Nhà lục giác Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Nhà lục giác Quảng Nam

Nhà lục giác Huế

Nhà Trung Bộ

Nhà lục giác Huế

Nhà tiền đường Huế

Nhà Trung Bộ

Nhà tiền đường Huế

Nhà tam gian tứ hạ Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Nhà tam gian tứ hạ Quảng Nam

Nhà ngũ gian xuyên tâm

Nhà Trung Bộ

Nhà ngũ gian xuyên tâm

Cổng tam quan Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Cổng tam quan Quảng Nam

Cổng tam quan cổ lầu Huế

Nhà Trung Bộ

Cổng tam quan cổ lầu Huế

Nhà 3 gian 2 chái Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Nhà 3 gian 2 chái Quảng Nam

Nhà 5 gian 2 chái kép Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Nhà 5 gian 2 chái kép Quảng Nam

Cổng một gian Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Cổng một gian Quảng Nam

Nhà 1 gian 2 chái Huế

Nhà Trung Bộ

Nhà 1 gian 2 chái Huế

Nhà bát giác Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Nhà bát giác Quảng Nam

Nhà bát giác Huế

Nhà Trung Bộ

Nhà bát giác Huế

Nhà lục giác Huế

Nhà trung bộ

Nhà lục giác Huế

Nhà trung bộ 12

Nhà trung bộ

Nhà trung bộ 12

Lục giác vọng nguyệt

Nhà trung bộ

Lục giác vọng nguyệt

Nhà tam gian nhị hạ

Nhà trung bộ

Nhà tam gian nhị hạ

Nhà 1 gian 2 chái Quảng Nam

Nhà Trung Bộ

Nhà 1 gian 2 chái Quảng Nam

Người Bình Định thường tự hào với di sản nhà lá mái. Nhưng đó là một kiểu nhà rường đắp đất ở trần bên dưới, bên trên lợp tranh. Quảng Nam có kiểu nhà này không? Chắc chắn có! Hầu như cả vùng trung du huyện Tiên Phước, mà nhà của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Tiên Cảnh trước năm 1940 là một ví dụ tiêu biểu, đều là loại nhà này. Thông tin thêm: ở vùng tây Thăng Bình, xã Bình Định, Bình Lãnh… những người nông dân cũng đã từng làm loại kho chứa lúa có hai tầng như lớp đất bên dưới và lớp tranh bên trên để chống cháy. 

Từ loại nhà 1 gian 2 chái (4 gỗ), 3 gian 2 chái (8 gỗ) đến 3 gian 2 chái kép (nhiều người thường lầm là 5 gian) hoặc rộng như nhà tam gian tứ hạ (có dãy cột hiên bao quanh 4 mặt nhà). Những hình thức kết cấu kèo: luôn, kèo chồng (tam đoạn, lưỡng đoạn). Nhiều kiểu thức kết cấu trính với kèo có trính thẳng, trính lận, trính có con đội (bộ phận trỏng quả có trang trí chạm trổ) đặc biệt trang trí tấm gia thu đỡ kèo nóc như vì ván mê ở miền Bắc… Rồi cách xử lý giảm cột tạo không gian thông thoáng bên dưới với loại kiểu thức trính lạng (trường) xuyên lạng, song nga, nhà con tiền cái hậu, nhà tám nhì…