Hotline: 05106 535 555

Nhà Miền Núi

  • Loại sản phẩm: Nhà ở dân gian

Các dân tộc ở miền núi ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều có nhiều loại hình kiến trúc truyền thống, trong đó nổi bật và phổ biến nhất là nhà ở. Kiến trúc nhà cửa là sáng tạo văn hóa vật chất quan trọng của cộng đồng, liên quan chặt chẽ đến chất lượng sống, không gian sinh tồn, sinh hoạt văn hóa của đồng bào. Nhìn vào kiến trúc của nhà ở, nhà làng, nhà kho... người ta biết được ít nhiều về tập quán, văn hóa, sức sống của dân tộc ấy.  Tuy nhiên, nhiều giá trị văn hóa dần biến đổi...

Nhà rông

Nhà Miền Núi

Nhà rông

Nhà Miền Núi

Nhà Miền Núi

Nhà Miền Núi

Phục chế nhà sàn

Nhà Miền Núi

Phục chế nhà sàn

Nhà dài

Nhà Miền Núi

Nhà dài

Nhà sàn Miền Núi

Nhà Miền Núi

Nhà sàn Miền Núi

Nhà sàn phục chế

Nhà Miền Núi

Nhà sàn phục chế

Nhà rông

Nhà Miền Núi

Nhà rông

Nhà rông

Nhà Miền Núi

Nhà rông

Nhà sàn

Nhà Miền Núi

Nhà sàn

Nhà miền Núi

Nhà ở của các dân tộc miền núi Quảng Nam và các dân tộc ở Trường Sơn - Tây Nguyên phần lớn là nhà sàn cách mặt đất từ một mét trở lên, có cầu thang lên xuống như nhà ở của dân tộc Cơtu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Tà Ôi, BaNa, Gia Rai, ÊĐê... Một số nơi có nhà nửa  sàn nửa trệt như nhà của người Mạ, M'nông... Loại hình kiến trúc này phù hợp với điều kiện địa hình, không gian, môi trường tự nhiên của miền núi. Tất cả vật liệu xây dựng đều tận dụng và khai thác từ thiên nhiên nơi họ cư trú. Vật liệu phổ biến là gỗ rừng, tre nứa, cỏ tranh, dây rừng... Với bàn tay khéo léo, đồng bào biết làm cho bền chắc và đẹp mắt những bộ phận của ngôi nhà từ bộ mái đến phần sàn nhà và các phần phụ khác. Các công trình kiến trúc dân gian đã tạo dấu ấn văn hóa truyền thống được lưu truyền qua bao thế hệ.

Ngày nay, không gian cư trú, kiến trúc truyền thống, vật liệu xây dựng nhà ở của vùng đồng bào các dân tộc đã có nhiều thay đổi. Những năm gần đây do thực hiện định canh định cư, tái định cư để thực hiện các công trình giao thông, thủy  điện, đồng bào xây nhà bằng vật liệu mới, kiểu cách kiến trúc mới và trong nhà có nhiều tiện nghi mới. Tuy nhiên, hình ảnh ngôi nhà sàn truyền thống vẫn chưa thể phai nhòa  trong tâm trí họ. Như là để không bị dứt bỏ với truyền thống, đồng bào vẫn tự trở về với ngôi nhà sàn thân thương của mình. Bên cạnh ngôi nhà xây tường gạch vẫn ẩn bên sau hoặc kế cận với nó là ngôi nhà sàn hình mai rùa.  Đây  mới chính là nơi sinh hoạt ấm cúng của đồng bào từ ăn uống, sinh hoạt, trò chuyện và nơi ngủ cũng bên cạnh bếp lửa gia đình. Khác với trước đây, nhiều dân tộc cư trú trong ngôi nhà sàn dài mẫu hệ, nhiều bếp, nhiều hộ, thì hiện nay, loại hình nhà ở của các dân tộc phổ biến là nhà sàn ngắn của một gia đình phụ hệ, chỉ có một hoặc hai bếp. Tùy  theo chiều dài của căn nhà mà chia làm hai gian hoặc nhiều hơn.

Thực hiện chính sách nhà ở cho đồng bào miền núi là một chủ trương đúng đắn, đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên,  cần  vận dụng, nghiên cứu và thực hiện một cách khoa học, hợp lý để bảo tồn những giá trị truyền thống trong kiến trúc nhà ở theo hướng phát triển bền vững,  không bị thoái hóa  về vật chất, tinh thần lẫn thẩm mỹ, phải giữ gìn cái hay cái đẹp, nét khác biệt trong lối ăn, cách ở của người miền núi, bởi vì, cái đẹp VH  phải là sự hài hòa  tổng thể chứ không thể là chắp ghép, phá vỡ tùy  tiện. Phá vỡ sự khác biệt chính là việc làm phản văn hóa.  Trong lĩnh vực văn hóa, không thể có sự thay thế, mà cần có sự giao thoa, thông hiểu để bảo tồn và phát triển. Đầu tư, hỗ trợ một cách áp đặt mà bỏ qua yếu tố văn hóa đang là một nguy cơ đối với việc giữ gìn, phát huy bản sắc các dân tộc Việt Nam.