Hotline: 05106 535 555

Thiết kế ý tưởng

Tư vấn thiết kế là một trong những lĩnh vực ra đời đầu tiên của Vinahouse, sản phẩm tư vấn thiết kế của Vinahouse tạo ra được đánh giá là có chất lượng cao khẳng định được phong cách ấn tượng. Với mục tiêu nhằm hướng vào con người và lấy nếp văn hoá Việt làm trọng tâm, tất cả các phương án quy hoạch, giải pháp kiến trúc, thiết kế, giải pháp môi trường của Vinahouse đều nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá, sinh hoạt,... của con người và phù hợp với mong muốn của chủ đầu tư. Các giải pháp tư vấn thiết kế đưa ra là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức nghề nghiệp và sự am hiểu tương tận về văn hoá “Phong -Thuỷ”  trong xây dựng.

Thiết kế 7

Thiết kế 7

Thiết kế 7

Thiết kế 8

Thiết kế 8

Thiết kế 8

Thiết kế 9

Thiết kế 9

Thiết kế 9

Thiết kế 10

Thiết kế 10

Thiết kế 10

Thiết kế 11

Thiết kế 11

Thiết kế 11

Thiết kế 12

Thiết kế 12

Thiết kế 12

Thiết kế 13

Thiết kế 13

Thiết kế 13

Thiết kế 14

Thiết kế 14

Thiết kế 14

Thiết kế 15

Thiết kế 15

Thiết kế 15

Thiết kế 1

Thiết kế 1

Thiết kế 1

Thiết kế 2

Thiết kế 2

Thiết kế 2

Thiết kế 3

Thiết kế 3

Thiết kế 3

Thiết kế 4

Thiết kế 4

Thiết kế 4

Thiết kế 5

Thiết kế 5

Thiết kế 5

Thiết kế 6

Thiết kế 6

Thiết kế 6