Hotline: 05106 535 555

Khu trang trại M'DRAK, M'DRAK, DAKLAK

  • Năm thực hiện: 2012
  • Thể loại:Nhà truyền thống
  • Miền Trung

Khu trang trại M'Drak-DakLak

Khu trang trại M'Drak-DakLak

Khu trang trại M'Drak-DakLak

Khu trang trại M'Drak-DakLak

Khu trang trại M'Drak-DakLak

Khu trang trại M'Drak-DakLak

Các công trình liên quan