Hotline: 05106 535 555

Khách sạn Samdi

  • Năm thực hiện: 2013
  • Thể loại:Khu nghỉ dưỡng
  • Miền Trung
Phối cảnh Bar khách sạn

Bar khách sạn

Phối cảnh Bar khách sạn

Phối cảnh phòng Karaoke khách sạn

Karaoke khách sạn

Phối cảnh phòng Karaoke khách sạn

Phối cảnh Karaoke khách sạn

Karaoke khách sạn 2

Phối cảnh Karaoke khách sạn

Phối cảnh góc nhà hàng khách sạn

Nhà hàng khách sạn

Phối cảnh góc nhà hàng khách sạn

Phối cảnh phòng ăn VIP khách sạn

Phòng ăn VIP khách sạn

Phối cảnh phòng ăn VIP khách sạn

Phối cảnh góc phòng ăn VIP khách sạn

Phòng ăn VIP khách sạn 2

Phối cảnh góc phòng ăn VIP khách sạn

Phối cảnh phòng họp khách sạn

Phòng họp khách sạn

Phối cảnh phòng họp khách sạn

Phối cảnh phòng ngủ khách sạn

Phòng ngủ khách sạn

Phối cảnh phòng ngủ khách sạn

Phối cảnh phòng ngủ khách sạn

Phòng ngủ khách sạn 2

Phối cảnh phòng ngủ khách sạn

Phối cảnh phòng ngủ đơn khách sạn

Phòng ngủ đơn khách sạn

Phối cảnh phòng ngủ đơn khách sạn

Phối cảnh sảnh khách sạn

Sảnh khách sạn

Phối cảnh sảnh khách sạn

Phối cảnh sảnh khách sạn

Sảnh khách sạn 2

Phối cảnh sảnh khách sạn

Phối cảnh phòng hội nghị khách sạn

Phòng hội nghị khách sạn

Phối cảnh phòng hội nghị khách sạn

Phối cảnh phòng ngủ đơn khách sạn

Phòng ngủ đơn khách sạn 2

Phối cảnh phòng ngủ đơn khách sạn

Các công trình liên quan