Hotline: 05106 535 555

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

  • Năm thực hiện: 2012
  • Thể loại:Khu nghỉ dưỡng
  • Miền Trung
Phối cảnh tổng thể dự án Laguna

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Phối cảnh tổng thể dự án Laguna

Phối cảnh gian hàng truyền thống, nhà chờ thuyền

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Phối cảnh gian hàng truyền thống, nhà chờ thuyền

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Các hạng mục đang xây dựng

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Các hạng mục đang xây dựng

Đang xây dựng các hạng mục

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Đang xây dựng các hạng mục

Xây dựng Laguna

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Xây dựng Laguna

Các hạng mục đang xây dựng tại dự án Laguna

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Các hạng mục đang xây dựng tại dự án Laguna

Laguna- dự án đang thi công

Dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Huế

Laguna- dự án đang thi công

Các công trình liên quan