Hotline: 05106 535 555

Dự án khu phức hợp HappyLand

  • Năm thực hiện: 2012
  • Thể loại:Khu nghỉ dưỡng
  • Miền Nam
Phối cảnh tổng thể "Không gian văn hóa Việt Nam"

Hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh tổng thể "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh tổng thể cổng Bắc Bộ

Hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh tổng thể cổng Bắc Bộ

Phối cảnh góc chợ Nam Bộ

Hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh góc chợ Nam Bộ

Phối cảnh góc nhà một cột và chợ Bắc Bộ

Hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh góc nhà một cột và chợ Bắc Bộ

Mô hình hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Mô hình hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Công trường đang thi công

Hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Công trường đang thi công

Các công trình liên quan