Hotline: 05106 535 555

Café Hà Nội Phố - 256 Trần Văn Kiểu - Quận 6, TP HCM

  • Năm thực hiện: 2011
  • Thể loại:Cà phê & Nhà hàng
  • Miền Nam

Café Hà Nội Phố - Hồ Chí Minh

Café Hà Nội Phố - Hồ Chí Minh

Café Hà Nội Phố - Hồ Chí Minh

Café Hà Nội Phố - Hồ Chí Minh

Café Hà Nội Phố - Hồ Chí Minh

Café Hà Nội Phố - Hồ Chí Minh

Café Hà Nội Phố - Hồ Chí Minh

Các công trình liên quan