Hotline: 05106 535 555

Cafe Phố Việt, An Hữu, Tiền Giang

  • Năm thực hiện: 2011
  • Thể loại:Cà phê & Nhà hàng
  • Miền Nam
Cafe Phố Việt hình 2

Cafe Phố Việt

Cafe Phố Việt hình 2

Cafe Phố Việt hình 3

Cafe Phố Việt

Cafe Phố Việt hình 3

Cafe Phố Việt hình 4

Cafe Phố Việt

Cafe Phố Việt hình 4

Cafe Phố Việt hình 6

Cafe Phố Việt

Cafe Phố Việt hình 6

Cafe Phố Việt hình 8

Cafe Phố Việt

Cafe Phố Việt hình 8

Cafe Phố Việt hình 9

Cafe Phố Việt

Cafe Phố Việt hình 9

Cafe Phố Việt hình 11

Cafe Phố Việt

Cafe Phố Việt hình 11

Các công trình liên quan