Hotline: 05106 535 555

TUYỂN DỤNG

 • Thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2012
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 27/06/2012

  Công ty CP Nhà Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và đầu tư xây dựng các dự án của Công ty, chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ năng động, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 1 năm 2012
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 27/06/2012

  Công ty CP Nhà Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và đầu tư xây dựng các dự án của Công ty, chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ năng động, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí sau:

1 2 3