Hotline: 05106 535 555

TUYỂN DỤNG

 • Thông báo tuyển dụng tháng 12 năm 2012
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 18/12/2012

  Không gian nhà Việt Nam – Vinahouse Space là một khu: Bảo tàng – Làng nghề truyền thống – Trạm dừng chân với quần thể kiến trúc nhà cổ ba miền kết hợp với đương đại. Do nhu cầu đưa vào hoạt động phục vụ du khách, chúng tôi cần tuyển gấp các vị trí sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 10 năm 2012
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 05/10/2012

  Công ty CP Nhà Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng khu tham quan nhà cổ  và đầu tư xây dựng các dự án của Công ty, chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ năng động, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 8 năm 2012
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 04/08/2012

  Công ty CP Nhà Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng khu tham quan nhà cổ  và đầu tư xây dựng các dự án của Công ty, chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ năng động, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 7 năm 2012
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 18/07/2012

  Công ty CP Nhà Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng khu tham quan nhà cổ  và đầu tư xây dựng các dự án của Công ty, chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ năng động, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí sau:

 • Thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2012
  • Người gửi: Ngo Dinh Tu
  • Ngày đăng: 27/06/2012

  Công ty Cổ phần Nhà Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng sản xuất và đầu tư xây dựng các dự án của Công ty, chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ năng động, có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí sau:

1 2 3