Hotline: 05106 535 555

TUYỂN DỤNG

 • tuyển dụng 2015
  Thông báo tuyển dụng tháng 01 năm 2015
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 05/01/2015

  Công ty cổ phần Nhà Việt Nam - Vinahouse là đơn vị xây lắp dựng nhà gỗ truyền thống, chuyên nghiệp  hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cần tuyển dụng các nhân sự có năng lực, hoài bão cộng tác trong các lĩnh vực sau:

 • Recruitment News - April 2014
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 21/04/2014

  Vinahouse Coporation is a leading company specializing in building and assembling traditional frame house. To meet our demand for business, we need to recruit eligible candidates for the following positions:

 • Recruitment News - April 2013
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 19/04/2013

  Vinahouse Coporation is a leading company specializing in building and assembling traditional frame house. To meet our demand for business, we need to recruit eligible candidates for the following positions:

 • Vacancies - March 2013
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 05/03/2013

  Vinahouse Space is a complex, including Museum – Craft Village – Rest Stop with architecture of three-region ancient houses. To adapt our demand for business, we need to recruit eligible candidates at following positions:

 • Vacancies - Jan 2013
  • By: Ngo Dinh Tu
  • Date: 04/01/2013

  Vinahouse Corporation is a leading company specializes in building and assembling traditional wooden house. To adapt our demand for business, we need to recruit eligible candidates for following positions:

1 2 3