Hotline: 05106 535 555

Design

  • rrrrrr

    Design ideas

    Tư vấn thiết kế là một trong những lĩnh vực ra đời đầu tiên của Vinahouse, sản phẩm tư vấn thiết kế của Vinahouse tạo ra được đánh giá là có chất lượng cao khẳng định được phong cách ấn tượng. Với mục tiêu nhằm hướng vào con người và lấy nếp văn hoá Việt làm trọng tâm, tất cả các phương án quy hoạch, giải pháp kiến trúc, thiết kế, giải pháp môi trường của Vinahouse đều nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá, sinh hoạt,... của con người và phù hợp với mong muốn của chủ đầu tư. Các giải pháp tư vấn th...  

  • Interior

  • H&I Works

  • Planning and landscape