Hotline: 05106 535 555

HappyLand complex project

  • Year: 2012
  • Type:Resort
  • South region
Phối cảnh tổng thể "Không gian văn hóa Việt Nam"

Dự án "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh tổng thể "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh tổng thể cổng Bắc Bộ

Dự án "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh tổng thể cổng Bắc Bộ

Phối cảnh góc chợ Nam Bộ

Dự án "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh góc chợ Nam Bộ

Phối cảnh gos nhà một cột và chợ Bắc Bộ

Dự án "Không gian văn hóa Việt Nam"

Phối cảnh gos nhà một cột và chợ Bắc Bộ

Mô hình dự án "Không gian văn hóa Việt Nam"

Dự án "Không gian văn hóa Việt Nam"

Mô hình dự án "Không gian văn hóa Việt Nam"

Công trường đang thi công

Hạng mục "Không gian văn hóa Việt Nam"

Công trường đang thi công

Related Constructions